Veřená zakázka

Rekonstrukce TZZ Hlubočky – Hrubá Voda včetně PZS a přejezdu (P7535) v km 17,872 trati Olomouc – Opava

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
Technologická část:
• Rekonstrukce stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení v úseku ŽST Hlubočky a ŽST Hrubá Voda.
• Stávající PZS P7535 v km 17,872 AŽD 71 z roku 1983 nahradí nové PZS schváleného zavedeného typu s elektronickými doplňky 3. kategorie typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2., s pozitivní signalizací a celými jednostrannými závorami, které budou překrývat současně i přilehlý chodník.
• Zabezpečovací zařízení zprostředkovávající vazby mezi PZS a SZZ bude umístěno v reléové místnosti ŽST Hrubá Voda. Související úpravy zařízení proběhnou v dopravní kanceláři.
• Vnitřní technologické zařízení PZS P7535 bude umístěno do nového zatepleného zděného technologického objektu – reléový domek (RD) s valbovou střechou na drážním pozemku (p. č. 1174/8, k. ú. Hrubá Voda) v blízkosti přejezdu. Technologický objekt bude stavebně navázán na přístřešek pro cestující.
• Přemístění vnitřní části PZS sousedního železničního přejezdu P7536 v km 18,147 z rušeného reléového domku do nového technologického objektu na železniční zastávce Hrubá Voda zastávka.
• Instalace nového audiovizuálního informačního zařízení pro cestující v prostoru železniční zastávky Hrubá Voda zastávka.
Stavební část:
• Rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně přejezdové konstrukce. Zřízení objízdné trasy v místě přejezdu – bypass, který bude možné užívat i v budoucnosti.
• Demolice stávajícího technologického objektu PZS P7536 v km 18,147, přístřešku pro cestující, strážního domku a zrušení studny na zastávce.
• Výstavba nového technologického objektu pro vnitřní technologické zařízení PZS, sdělovací a informační zřízení se stavebně navázanou částí přístřešku pro cestující.
• Výstavba nových přístupových komunikací do prostoru železniční zastávky Hrubá Voda zastávka.
• Přeložka 3-fázové elektrické přípojky NN pro napájení nového PZS včetně technologického objektu a nového osvětlení zastávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.05.2023