Veřená zakázka

REKONSTRUKCE KOTELEN V OBCI PÍŠŤ - 2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
44620000-2 - Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly,
44621000-9 - Radiátory a kotle,
44621200-1 - Kotle
Popis:

Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části, a to:
1. část veřejné zakázky – Rekonstrukce kotelny v domě s pečovatelskou službou v obci Píšť
2. část veřejné zakázky – Rekonstrukce kotelny v Mateřské škole Píšť
Dodavatelé jsou oprávnění podávat nabídky do jedné či obou částí veřejné zakázky.

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nových zdrojů tepla do kotelny v domě s pečovatelskou službou a v budově školy v obci Píšť.
1. část veřejné zakázky – Rekonstrukce kotelny v domě s pečovatelskou službou v obci Píšť
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka a instalace nového moderního zdroje tepla, plynových kondenzačních kotlů, do stávající kotelny na místo stávajících zastaralých plynových kotlů, včetně souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.
2. část veřejné zakázky – Rekonstrukce kotelny v Mateřské škole Píšť
Předmětem 2. části veřejné zakázky je dodávka a instalace nového moderního zdroje tepla plynových kondenzačních kotlů do stávající kotelny na místo stávajících zastaralých plynových kotlů, včetně souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.
Více v technické dokumentaci, položkovém rozpočtu a vzoru smlouvy pro příslušnou část veřejné zakázky, jež jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie - Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Prioritní osa 5 – Energetické úspory
Název projektu: Rekonstrukce kotelny v domě s pečovatelskou službou v obci Píšť
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014522

Název projektu: Rekonstrukce kotelny v Mateřské škole Píšť
Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014552

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.12.2022