Veřená zakázka

Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň – DSP, DPS II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“) a dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) (DSP a DPS společně jaké jako „PD“) vychází z již zpracovaného dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také „DÚR“), kterou zpracoval Ing. arch. Ludvík Grym, Architektonická kancelář P.A.W.z 01/2021. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce historického objektu domu Klatovská 19 a nová dvorní přístavba ve vnitrobloku na výstavní prostory Muzea generála Pattona a kanceláře. Přístavba tvoří mimo jiné vstupní prostory i pro historický objekt, naopak v historickém objektu je umístěno technické zázemí pro celý objekt (kotelna, přípojky inženýrských sítí, strojovna VZT). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž koordinace projekčních činností se zpracovatelem restaurátorského projektu obnovy památkově chráněných Loosových interiérů umístěných v historickém objektu – salon, hudební salon a jídelna, učeným zadavatelem (dále jen „Architekt“). Vybraný dodavatel tedy bude povinen poskytovat Architektovi potřebnou součinnost, a to i ve fázi Architektem prováděného autorského dozoru, zejména koordinovat plnění díla s činností Architekta, respektovat výstupy, které mu Architekt předá, a tyto zapracovat do projektu DSP a DPS.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.10.2022