Veřená zakázka

Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040, DSP, DPS

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, 02.030+02.040 dílčí stavba 02.030 Opatření pod přehradní hrází, OHO a dílčí stavby 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO a stavby s nimi související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information Management). Součástí veřejné zakázky bude koordinace s připravovanou přeložkou silnice I/45 (zadavatel ŘSD) a s přípravou stavby vodního díla Nové Heřminovy a s dalšími projektovými dokumentacemi uvedenými v příloze č. 1. Technické specifikace.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován včetně technických podmínek v přílohách zadávací dokumentace a ostatních částech zadávacích podmínek, zejména v Technických specifikacích (příloha č. 1), Termínové a cenové specifikaci (příloha č. 2) a v Obchodních podmínkách - návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4).

Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství České republiky. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu „Podpora prevence před povodněmi“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.10.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Bytový dům náměstí Míru 520, Kroměříž – rekonstrukce“ - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti place Celá Česká republika
Projektová dokumentace revitalizace zahrady Domova pro seniory Karlovy Vary-Stará Role, Závodu míru 88/96 place Celá Česká republika
Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu Rekonstrukce kanalizace – Karviná II place Celá Česká republika
Přístavba OU Habrůvka a stavební úpravy budovy školky place Hlavní město Praha
Ověření možných variant řešení návrhu kompenzačních opatření pro stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v rámci záměru Plavební stupeň Děčín place Celá Česká republika
Projektová dokumentace Zahrada Panského domu place Celá Česká republika
VZ 39.22 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu MŠ Mozartova 9 v Ostravě-Zábřehu place Celá Česká republika
VZ 65.22 Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření parkoviště na ul. Komarovova v Ostravě-Zábřehu place Celá Česká republika
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Obnova S-centra Hodonín, p.o. place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP- pavilon 27- pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta place Celá Česká republika