Veřená zakázka

Rekonstrukce inženýrských sítí ulice Otakara Ševčíka

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, včetně dodávek materiálů, spočívající v rekonstrukci inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu - ulice Otakara Ševčíka, od napojovacích míst v ulici Nádražní po Husovo náměstí. V této ulici je provozována jednotná betonová vejčitá stoka 500/750 a vodovodní řad z litinových tlakových trubek DN 150. Výměna kanalizační stoky se provede v úseku 100 m, který je poškozen, výměna vodovodu se provede v celém úseku. Po provedení výměny inženýrských sítí se provede celková rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků v celé délce a šíři a výsadba zeleně. V rámci stavby jsou navrženy výměny přípojek vodovodu pro všechny objekty v ulici a přepojení kanalizačních přípojek ve vyměněném úseku. Napojovací místa kanalizačních stok jsou dána stávajícími kanalizačními šachtami v Nádražní ulici a šachta v řešené ulici u čp. 1133, což jsou místa úseků oprav kanalizační stoky. Vodovodní řad bude napojen v ulici Nádražní na řad PE 110 a v křižovatce s Husovo náměstím, v místech odbočky vedené podél školy. Předpokládá se napojení kanalizace a vodovodu těsně nad asfaltovým povrchem ulice Nádražní, který by neměl být porušen.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.02.2023