Veřená zakázka

Rekonstrukce Horního rybníku v PR Rybníčky u Podbořánek na pozemcích p.č. st. 99 a 636 v k.ú. Podbořánky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Podbořánky (okres Rakovník), zejména o zkapacitnění bezpečnostního přelivu, výměnu výpustného zařízení (požeráku) a nevyhnutelné odbahnění u paty hráze. Cílem akce je nahrazení trubního odtoku od přelivu kapacitním obdélníkovým rámem, zabezpečení nátoku a odtoku přelivu rovnaninou z balvanů. Dále bude provedena výměna výpusti se zachováním stávajícího potrubí a dále provedení nového výustního čela se zabezpečením výusti rovnaninou z balvanů. Z hráze budou odstraněny náletové dřeviny, dorovnána niveleta hráze a prosedliny, návodní líc bude doplněn o opevnění nad normální hladinu. Pro provedení těchto prací je nezbytné odbahnění v šíři cca 10m podél hráze. Horní rybník se nachází v PR Rybníčky u Podbořánek a jedná se o klenot středních Čech, proto musí být rekonstrukce provedena mimořádně citlivě – z tohoto důvodu je také provedeno jen částečné odbahnění. Investor před zahájením prací požádá o dočasné vynětí z PUPFL a povolení ke kácení. Bližší specifikace viz příloha č. 1 výzvy Návrh smlouvy včetně příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.06.2021