Veřená zakázka

Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je realizace stavby vedené u zadavatele pod názvem „Rekonstrukce ČOV Úhošťany BC 200 EO“. Vlastní rekonstrukce je rozdělena na tři části: - rekonstrukce ČOV, hrubého předčištění, výměna lapáku písku, strojního vybavení kompresorovny a výměny dmychadel, zakrytí hrubého předčištění, do kterého jsou vloženy česle. - bourání stávající a realizace nové nádrže aktivace v důsledku sedání (pohybu podloží) a tím vzniklé deformaci stávající nádrže a vzniku trhlin a odtržení výztuží pláště ČOV. Součástí jsou nutné zemní a stavební práce. - přemístění stávající osazené elektroměrové skříně z pozemku p.č. 34/2 před kamennou zídku do zeleného pásu na pozemek p.č. 325/1, a to vedle nově osazené přípojkové skříně v pilíři s označením SJZ P6 SS100/NKE1P. Blíže pak viz projektová dokumentace zpracovaná projektantem Pavlem Zemanem, číslo zakázky 2019-029, z prosince 2019 (dále jen také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že dodavatel bude povinen zajišťovat odvoz kalů z ČOV 2x denně po dobu 60 dní. Podrobný rozsah prací je uveden v PD, návrhu a v soupisech prací, které jsou součástí „Výzvy“

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.05.2021