Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce Bouzkova rybníka a mokřady nad Heraltickým rybníkem, k. ú. Valdíkov


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodní nádrže, revitalizace drobného vodního toku a vybudování mokřadních prvků a provedení terénních úprav na dvou lokalitách. Zájmové území se nachází v extravilánu obce Valdíkov a lze jej rozdělit do 4 lokalit. Lokalita č. 1 je Bouzkův rybník a přilehlé okolí. Lokalita č. 2 je úzký pás pozemků kolem zatrubněného vodního toku v délce cca 750 m. Lokalita č. 3 je podmáčená louka v zalesněné oblasti nad rybníkem Heraltický. Lokalita č. 4 je trvalý travní porost svažitého charakteru. Členění stavby na objekty a technická zařízení: SO 01 – Bouzkův rybník (SO 01.1 – Oprava výpustného objektu, SO 01.2 – Oprava nouzového přelivu, SO 01.3 – Zemní hráz, SO 01.4 – Zátopa, SO 01.5 – Litorální zóna), SO 02 – Revitalizace drobného vodního toku (SO 02.1 – Revitalizace vodního toku, SO 02.2 – Vodní tůně, SO 02.3 – Vegetační úpravy, SO 02.4 – Kamenný brod, SO 02.5 – Propustek), SO 03 – Mokřadní prvky nad Heraltickým rybníkem (SO 03.1 – Mokřadní prvky), SO 04 – Uložení přebytečné zemin. Dále viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.03.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.