Veřená zakázka

Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je založení nových interakčních prvků IP 1, IP 2.1, IP 2.2 a IP 3 a lokálních biokoridorů LBK 4.1, LBK 4.2 a LBK 4.3 na parcelách č. 453, 370, 411, 390, 395, 398, 354, 355, 357, 358 a 440 v k. ú. Nové Kopisty s následnou tříletou pěstební péčí. Celková výměra 38420 m2.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.02.2023