Veřená zakázka

Biokoridory, větrolam Libořice a Železná u Libořic

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace společných zařízení v k. ú. Libořice a Železná u Libořic - založení biokoridorů a větrolamu, včetně následné péče výsadeb a zatravnění.
Biokoridor LK1 bude založen na parcelách KN 1672 v k. ú. Libořice a KN 1251 v k. ú. Železná u Libořic podél polní cesty v severní části k. ú. Libořice v délce 520 m a šířce 15 m, s výměrou 8207 m2.
Biokoridor LK2 bude založen na parcelách KN 1464 a 1465 v k. ú. Libořice nad roklí severně od vesnice, v délce 350 m, šířce 15 m, s výměrou 4541 m2. Část biokoridoru se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení.
Větrolam TEO1 bude založen na parcelách KN 1126 a 1166 v k. ú. Železná u Libořic podél silnice Libořice – Milčeves. Větrolam je rozdělen polní cestou na dvě části v délce 167 m a 493 m. Šíře pozemku je 7 m, výměra 6635 m2.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.02.2023