Veřená zakázka

Realizace datových služeb v projektu PREVIS v roce 2022 a 2023 - nákup

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72310000-1 - Zpracování dat
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup služby zabezpečující komplexní datovou podporu související s plněním úkolů zajištění informačního servisu hygienické a epidemiologické služby ve prospěch vojenského zdravotnictví jako podklad pro přijímání účinných preventivních a represivních opatření v oblasti veřejného zdraví v rezortu Ministerstva obrany prostřednictvím projektu PREVIS. Datové služby PREVIS lze vymezit jako soubor technických, technologických a jiných poznatků, dovedností a znalostí, které vedou k racionálnějšímu nebo efektivnějšímu řešení jednotlivých fází monitoringu v oblastech hygienicko-epidemiologické služby rezortu MO. Podpora datových služeb PREVIS je zaměřena na procesy, které zajistí vytěžit z existujících dat maximum informací, jež mohou při správném využití poskytnout výraznou výhodu v rozhodovacích procesech velitelů, náčelníků a ředitelů vojenských útvarů a zařízení. Po získání kvalitních konsolidovaných dat je důležité zvolení vhodné technologie a designu pro prezentaci dat uživatelům (reporting), který zároveň umožní intuitivním způsobem analyzovat dostupná data. Podle „Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2027“ a „Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“ (dále jen „Národní strategie“) požadujeme zaměřit komplexní datovou podporu projektu PREVIS na dvě základní oblasti: 1) DROGIS – proces sledování a vyhodnocování užívání legálních (alkohol, tabák) a nelegálních drog a dalších forem závislostního chování (hráčství) v rezortu MO. 2) MONITOR - proces sledování a vyhodnocování infekčních a neinfekčních onemocnění v rezortu MO. Předmětem veřejné zakázky není zabezpečení programového vybavení (to je řešeno v rámci technického zhodnocení a podpory Aplikačního programového vybavení Biologického a monitorovacího informačního systému (APV BMIS) jehož je modul PREVIS softwarovou součástí). Předmětem této veřejné zakázky je zjednodušeně řečeno analýza a třídění dat, se kterým APV BMIS pracuje a které produkuje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.09.2021