Veřená zakázka

RD - Revize a opravy hasičských přístrojů 2024-2025 u VÚ 1535 Hranice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50413200-5 - Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je provedení služeb, kterým se pro účely této VZMR rozumí provedení kontrol (revizí), periodických zkoušek, porevizních oprav a ekologické vyřazení nevyhovujících hasicích přístrojů u VÚ 1535 Hranice v letech 2024 - 2025. Služby jsou podrobně specifikovány v zadání této VZMR (soubor „Příloha č. 1 - specifikace a cenová nabídka.xls“). Služby budou uchazečem realizovány na základě výzev k rámcové dohodě v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu rámcové dohody, která je součástí zadávacích podmínek. Soubory „Návrh rámcové dohody.doc“ a „Příloha č. 1 - specifikace a cenová nabídka.xls“ si stáhněte do svého PC, naceňte požadované služby dle pokynů uvedených ve specifikaci. Poté oba vyplněné soubory „Příloha č. 1 - specifikace a cenová nabídka.xls“ a vyplněný „Návrh smlouvy.doc“ přiložte jako přílohu k Vaší nabídce. S výhercem VR bude uzavřena rámcová dohoda.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.06.2024