Veřená zakázka

Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky hasicích přístrojů

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50413200-5 - Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky hasicích přístrojů", dále specifikované v zadání této VZMR. Poskytování služeb bude účastníkem zadávacího řízení realizováno jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru smlouvy o poskytování služeb, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Předpokládané max. počty HP (různých druhů a velikostí): a) kontroly provozuschopnosti 555 ks; b) periodické zkoušky 93 ks; c) výměna vadných hadic HP P6 - 30 ks.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024