Veřená zakázka

RD - Provedení záručních údržeb a oprav vozidel IVECO CROSSWAY

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50113200-2 - Údržba autobusů
Popis:

RD - Provedení záručních údržeb a oprav vozidla IVECO CROSSWAY na roky 2024-2026 dle přílohy č. 1 Smluvního vzoru. Smluvní vzor bude účastníkem vyplněn (červeně zvýrazněný text a žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce jako návrh Smlouvy o dílo. Dále zadavatel požaduje vyplnit přílohu č. 2 Cenová nabídka, na základě které dostane účastník nabídkovou cenu s DPH, která je důležitá pro hodnocení výběrového řízení (kritérium č. 1 nabídková cena). Kritérium č. 2 Vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění účastník získá využitím internetového odkazu www.mapy.cz, kde v plánování bude zadána adresa ze sídla zadavatele (Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou) do místa plnění (provozovna zhotovitele uvedená v bodu 4.2 návrhu Smlouvy o dílo) spolu se zaškrtnutím „krátká“ trasa vč. placených úseků. Slevu z ceníku náhradních dílů v % uvede účastník do návrhu Smlouvy o dílo (bod 3.4) a do NEN, čímž získá hodnotící kritérium č. 3. Zadavatel upozorňuje účastníky, že nepovažuje za slevu hodnotu uvedenou v nabídce nižší než 1 %. V rámci podávání nabídek umožňuje zadavatel uchazečům prohlídku techniky u VÚ 4854 Lipník nad Bečvou. Kontaktní osoba pro provedení prohlídky rtm. Josef Křupala, tel: 731 235 753. Termín a hodinu lze s kontaktní osobou upřesnit minimálně 2 pracovní dny předem. Finanční limit této zakázky je 500.000,- Kč včetně DPH. Kvalifikace dodavatele: Veškeré záruční opravy a servisní prohlídky musí být prováděny autorizovaným servisním střediskem IVECO Czech Republic a.s. nebo firma s pověřením. Požadujeme Certifikát k provádění záručního servisu autobusů dodávaných společností Iveco Czech Republic a.s.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.05.2024