Veřená zakázka

RD – Provádění běžných oprav a údržby vozidel T-810 a jejich modifikací v letech 2024-2026

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
Dopravní prostředky ->  Nákladní
CPV kódy:
50114000-7 - Opravy a údržba nákladních automobilů
Popis:

Provádění běžných oprav a údržby vozidel T-810 a jejich modifikací v letech 2024-2026. Účelem nákupu služby je zabezpečení provozuschopnosti techniky T-810 (všech modifikací) v letech 2024 -2026 v souladu se zákony o provozu na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb., 226/2006 Sb. a 361/2000 Sb. AUTOMOBIL T-810 6x6.1R VALNÍK - 14 vozů AUTOMOBIL T-810 6X6 VALNÍK ZČ - 1 vůz Rozsah servisní údržby, časové intervaly servisní údržby a technologické postupy provádění oprav vozidel budou realizovány dle technických podmínek stanovených výrobcem a předpisy AČR. Defektaci závad a nacenění opravy provede poskytovatel služby. V případě akceptace nacenění opravy ze strany objednatele, poskytovatel cenu za defektaci neúčtuje.(Viz. Spotřební koš). Po obdržení písemně zpracované cenové nabídky bude vystavena závazná cenová objednávka objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo objednávku na základě zpracování defektace nevystavit. Objednatel si vyhrazuje právo dodat některé vlastní náhradní díly na provádění BO a průběžně provádět kontrolu a stav provádění oprav. RD se vztahuje na opravy 15 ks vozidel na podvozcích T-810. V případě, že objednateli bude přidělena další technika tohoto typu, provede se její začlenění do seznamu opravované techniky cestou „Dodatku k RD“, který musí schválit obě strany. Technika bude řádně předána a převzata u poskytovatele služby na základě Protokolu o předání a převzetí techniky. Poskytovatel služby svým technologickým vybavením, (především dostatečně výkonným jeřábem, montážními kanály a kanálovými zvedáky), odborně školeným personálem a používáním schválených náhradních dílů garantuje provádění veškerých běžných oprav, servisní údržby a defektace závad automobilů, speciální techniky a všech modifikací podvozků vozidel typové řady T-810 v souladu s technologickými postupy schválenými výrobcem. Osvědčení o přeškolení obsluhy k výše uvedený požadavkům je povinen na vyžádání objednatele doložit v listinné, či elektronické podobě. V případě vyžádání je zhotovitel služby povinen doložit prohlášení o shodě dodávaných ND. Plnění výše uvedených kritérií umožňuje dodavateli služby pružně reagovat na požadavky objednatele. Zhotovitel služby je vzhledem k potřebám objednatele povinen zabezpečit minimálně takovou kapacitu, která umožňuje poskytování služby servisu a oprav na 4 ks vozidel VÚ 5153 Přáslavice současně. Uchazeč je povinen na vyžádání doložit doklad o způsobilosti minimálně 2 osob k provádění oprav a servisních prací na uvedené technice. V případě vyžádání je zhotovitel služby povinen doložit prohlášení o shodě dodávaných ND. S ohledem na bezpečnost a spolehlivost provozu techniky nelze požadovat alternativy náhradních dílů. Vyměněné provozní náplně požadujeme likvidovat pouze ekologicky, a to poskytovatelem služby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.05.2024