Veřená zakázka

RD - Provádění pneuservisních prací v průběhu let 2021-2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
Popis:

Provedení pneuservisních prácí v průběhu let 2021-2023 pro Vojenský útvar 4854 Lipník nad Bečvou dle přílohy č. 1 Smluvního vzoru. Smluvní vzor bude účastníkem vyplněn (červeně zvýrazněný text a žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce jako návrh Smlouvy o dílo. Dále zadavatel požaduje vyplnit přílohu č. 2 Cenová nabídka (žlutě označené buňky – ostatní ceny budou vypočítány na základě vloženého vzorce), na základě které dostane účastník celkovou nabídkovou cenu s DPH, která je důležitá pro hodnocení výběrového řízení (kritérium č. 1 nabídková cena). Vyplněním přílohy č. 2 získá účastník ceny úkonů, které musí být shodné s cenami uvedenými v návrhu Smlouvy o dílo. Kritérium č. 2 vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění účastník získá využitím internetového odkazu www.mapy.cz, kde v plánování bude zadána adresa ze sídla zadavatele (Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou) do místa plnění (provozovna zhotovitele uvedená v bodu 4.2 návrhu smlouvy) spolu se zaškrtnutím „krátká“ trasa vč. placených úseků. Získané kilometry uvede účastník do systému NEN jako hodnotící kritérium č. 2 vzdálenost ze sídla zadavatele do místa plnění. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců od nabytí účinnosti nebo do vyčerpání finančního limitu. Finanční limit této zakázky je 350.000,- Kč.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.03.2021