Veřená zakázka

Název VZMR: AHNM/OLogZ – Nákup služby - provádění servisních prací, údržby a oprav vozidel značky Fiat v kategoriích M1 a N1 v regionu Pardubice.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112000-3 - Opravy a údržba automobilů
Popis:

- Nákup služby na provádění servisních prací, údržby, oprav, odtahu a asistenčních služeb vozidel značky Fiat zařazených v kategoriích M1 a N1, která jsou v souladu s Vyhláškou č. 341/2014 Sb - o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a jsou v evidenci Agentury hospodaření s nemovitým majetkem. - Přehled vozidel Fiat bude uveřejněn u zadávacích podmínek k ZŔ k tomuto zadávacímu řízení. - V průběhu platnosti rámcové dohody se počet a typové řady vozidel mohou měnit dle aktuálních potřeb zadavatele. - Přílohou č. 1 ke smlouvě je Cenová nabídka na servisní práce, údržbu, opravy, odtah a asistenční služby vozidel značky Fiat kategorie M1 a N1, kterou vyplní dodavatel ve své nabídce. Ceny uvedené v cenové nabídce jsou neměnné po celou dobu trvání smluvního vztahu. - Objemy a počty uvedené zadavatelem v cenové nabídce jsou nezávazné a slouží pouze k výběru nejvhodnějšího dodavatele. - Výběr dodavatele v elektronickém tržišti požadujeme provézt z celé ČR s tím, že z důvodu úspor provozních nákladů požadujeme omezení místa provozovny (servis) pro region Pardubice jako místo provádění služby v maximální vzdálenosti do 50 km z centra Pardubic (měřeno dle https://mapy.cz s provozem, „bez zatržení“ Vyhnout se placeným úsekům). - S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda (smlouva) na poskytování služby v regionu Pardubice. Zadávající požaduje uzavření rámcové dohody v elektronickém tržišti na základě zaručeného elektronického podpisu (platného). Zadávající podepisuje dohodu výhradně jako poslední.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.03.2021