Veřená zakázka

RD - Opravy kabelových svazků technologie NBC a DR-25

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50600000-1 - Opravy a údržba bezpečnostních a obranných materiálů
Popis:

Předmětem této dohody je provádění kvalifikovaných oprav kabelových svazků používaných pro kolová bojová vozidla a kolové obrněné transportéry PANDUR, které jsou provedeny technologií NBC a DR-25 (odolnost proti bojovým chemickým látkám, radiačnímu spadu a biologicky aktivním částicím), včetně jednotlivých komponent těchto kabelů po dobu trvání smluvního vztahu, dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět a dle přílohy s požadavky . Předpokládaný objem zakázky po dobu platnosti dohody činí max. 2 420 000,00 Kč s DPH, zadavatel předpokládanou výši zakázky negarantuje. Předměty zakázky budou do opravy předávány dle jednotlivé „Výzvy k dílčímu plnění“. Požadujeme provedení defektace zařízení, stanovení rozsahu opravy, stanovení předběžné ceny za opravu s vyjádřením případné nerentabilnosti opravy kabelového svazku. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.09.2021