Veřená zakázka

RD na opravy a servis strojů JCB

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
43200000-5 - Stroje pro přesun zeminy a výkopy a s nimi spojené části
Popis:

Účelem VZ je zabezpečení chodu ženijních jednotek, úkolů údržbových prací ve prospěch výcvikových prostor a letišť a zajištění bezporuchového provozu a nasaditelnosti při humanitárních akcích. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí provedení servisních prací, údržby a podle technických podmínek výrobce vozidla v platném znění (dále jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů dle dílčích objednávek na zemních strojích včetně příslušenství JCB 4CX, JCB ROBOT 170 a JCB VM 137D. Objednatel si vyhrazuje právo změny počtu a typů uvedené techniky v závislosti na organizačních změnách v rezortu MO. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Objednatel požaduje přiložit oprávnění k opravárenské činnosti-kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby atd.), řádně vyplněnou a překontrolovanou cenovou nabídku a řádně doplněný a podepsaný návrh dohody nebo smlouvy – oba dokumenty jsou přílohou VZ. Jste-li zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a máte oprávnění poskytovat náhradní plnění, prosíme Vás o rezervaci tohoto plnění. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 24 měsíců, nebo vyčerpáním finančního limitu. V případě podepsání centrální smlouvy uzavřené ze strany MO ČR, bude tato dohoda jednostranně vypovězena – viz. návrh rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.03.2023