Veřená zakázka

RD - Laboratorní rozbory odpadních vod v letech 2023-2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
90733100-5 - Monitorování a kontrola znečišťování povrchové vody
Popis:

Předmětem této VZ malého rozsahu je poskytování služby, kterou se pro účely této VZMR rozumí laboratorní rozbory odpadních vod v letech 2023-2024, dále specifikované v zadání této VZMR. Poskytovaná služba bude poskytovatelem realizována postupně po dílčích plněních v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Rámcové dohody o poskytování služeb, který tvoří přílohu č.1 této výzvy ( viz. pasáž ,,El. komunikace/Dokumenty a přílohy). Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.10.2022