Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Měřící skupiny 2021-2024

Číslo ve věstníku:
Z2021-006682
Kategorie

Výzkum a vývoj

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dodavatelem podle ust. § 103 odst. 2 vodního zákona, v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, v souladu s podmínkami autorizace měřicí skupiny k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s TNV 25 9305 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou, v souladu s Metrologickým předpisem MP 020 vydaným Českým metrologickým institutem v únoru 2018, a dále v souladu s Metodickým pokynem pro provádění kontrol správnosti měřicích systémů průtoku a proteklého objemu vypouštěných odpadních vod ze dne 30. 11. 2020.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 23.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.