Veřená zakázka

RD - Běžné opravy nástaveb automobilních jeřábů typu AD-20 a AV-15 v roce 2023 a 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112100-4 - Opravy automobilů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je závazek zhotovitele zabezpečit provedení díla – oprav a servisu nástaveb automobilních jeřábů typu AD-20 a AV-15 na podvozku TATRA provozovaných u VÚ 4428 Hranice, v rozsahu specifikovaných touto VZMR a návrhem Smlouvy o dílo – rámcové dohody (dále také jen "Smlouva"), který je nedílnou součástí zadávacích podmínek a na základě jednotlivých výzev k plnění – dílčích objednávek vystavených objednatelem ve smyslu Smlouvy. Zadávající si vyhrazuje po dobu trvání RD právo změny počtu a typů vozidel uvedených značek a možnost rozšíření služeb nad rámec specifikovaných položek v RD dle aktuální potřeby. Konkrétní množství, typy techniky a VPZ budou uvedeny v jednotlivých výzvách - dílčích objednávkách k rámcové dohodě. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že splňuje kvalifikaci, je oprávněn k plnění předmětu VZ a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele), a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.02.2023