Veřená zakázka

Oprava vojenského terénního automobilu Toyota Hilux 4x4 VPZ 218-94-64

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50112100-4 - Opravy automobilů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Oprava vojenského terénního automobilu Toyota Hilux 4x4 VPZ 218-94-64, VIN AHTDB3CD005622812", dále specifikované v zadání této VZMR. Poskytování služeb bude dodavatelem realizováno jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru - návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace. Z důvodu dodržení záručních podmínek požadujeme autorizovaný servis TOYOTA. Z důvodu přepravy vozidla do místa plnění zadavatelem (bez zohlednění nákladů na přepravu) je místo plnění omezeno pouze na: Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.03.2023