Veřená zakázka

Rámcová dohoda o provádění stavebních prací

Číslo ve věstníku:
Z2022-021206
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Cílem zadávacího řízení je uzavření rámové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona s jedním dodavatelem. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže, a to po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění stavebních prací zejména dle přílohy č. 1 návrhu rámcové dohody, která je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek či dle zadání zadavatele. Realizace bude probíhat na nemovitostech ve správě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (zadavatele), na základě rámcové dohody a dílčích objednávek podle rámcové dohody uzavřených, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Nemovitosti ve správě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) jsou soustředěny v několika areálech, mimo jiné v Pražské památkové rezervaci a řada z nich je kulturní památkou. U těchto nemovitostí provádí VFN průběžnou údržbu a postupnou obnovu ve vazbě na stavebně technický stav budov. Realizace veřejné zakázky bude probíhat na základě rámcové dohody

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.07.2022