Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb při aplikaci smluvních podmínek FIDIC na infrastruktuře vodních cest


Kategorie

Poradenské, právní a tlumočnické služby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poradenských služeb představující nezávislé právní a technické poradenství při pokročilé aplikaci smluvních podmínek FIDIC na stavbách infrastruktury vodních cest, se zaměřením na mezinárodní a SFDI standardy při zavádění žluté knihy FIDIC, nástrojů BIM a dalších instrumentů vedoucích k dosažení kvality a efektivního vynakládání veřejných prostředků. a) Implementace smluvních podmínek FIDIC, včetně zavedení standardizovaných nástrojů pokročilého řízení staveb, a analýzy s tím spojené, b) Poradenství v souvislosti s aplikacemi metodik SFDI (časové řízení, změny, měření, claimy a finanční vyčíslení časových nároků, MNNC, HEV, BIM atd.), c) Průběžné poradenství při contract managementu zakázek, d) Poradenství při aplikaci hodnocení nabídek na základě jejich ekonomické výhodnosti, e) Technická pomoc a poradenství při technické specifikaci zakázek, f) další formy poradenství podle aktuálních potřeb Klienta. Poradce nesmí být ve střetu zájmů, tj. není majetkově ani osobně propojen s projektantem nebo poddodavatelem projektanta při zhotovení projektové dokumentace investiční akce nebo zhotovitelem nebo poddodavatelem zhotovitele stavby v rámci realizace investiční akce a veškerých s tímto souvisejících činností. Plnění veřejné zakázky tak představuje poskytování nezávislých konzultačních služeb výhradně pro osobu na straně investora, tj. nezávisle na straně projektanta a zhotovitele, aby byla zajištěna spolehlivost poskytování služeb v zájmu státního investora hospodařícího s prostředky státu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v návrhu rámcové dohody o poskytování poradenských služeb.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.08.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.