Veřená zakázka

Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72261000-2 - Podpora programového vybavení
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na zajišťování technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP. Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti: 1) Zajištění technické podpory provozu a nezbytných legislativních úprav stávajícího Core systému VoZP, tj. 2) Realizace dílčích strategických rozvojových požadavků Veškeré služby, dodávky a související činnosti, které jsou předmětem plnění jsou rovněž vymezeny v rámci Přílohy č. 1 Rámcové dohody a v závazném návrhu Rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást této ZD jako Příloha č. 7.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2022