Veřená zakázka

Rámcová dohoda na provádění přezouvání pneumatik vozidel LOV DINGO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Servisní služby
CPV kódy:
50116500-6 - Opravy pneumatik, vč instalace a montáže a vyvažování
Popis:

Jedná se o uzavření Rámcové dohody na provádění přezouvání pneumatik 365/80R20 s run – flat vložkami a centrálním huštěním na technice LOV DINGO VÚ 2120 Pardubice v délce trvání do 31. prosince 2022 s platností od data podpisu závazné dohody poslední smluvní stranou . Specifikace požadovaných úkonů je uvedena v Příloze 1 této výzvy. V případě technických dotazů kontaktujte nrtm. Pavla Rozkovce tel. 601 579 517. Vyplněnou přílohu 1 vložte do Vaší nabídky. Cena z této přílohy musí být shodná s cenou soutěžní. Vyplněný návrh Rámcové dohody spolu se Specifikací zakázky ( Příloha 1 ) musí být přiloženy k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Nabídka, bez řádně vyplněné přílohy a jednatelem společnosti podepsaným návrhem dohody nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 2 – Výzva k dílčímu plnění ( vzor). Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje spojené s provedením požadované služby, nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Nabídka, bez řádně vyplněným a statutárním orgánem podepsaným návrhem Rámcové dohody nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky a kopie pojistné smlouvy odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s provozní činností. Automatický způsob hodnocení nabídek cestou NEN. Vítězí nejnižší nabídka při dodržení zadávacích podmínek V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.09.2021