Veřená zakázka

"Jaktař - Slavkovská - komunikace" - projektová dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci místní komunikace v úseku od mostu přes vodní tok Velká až po začátek účelové komunikace. Jedná se o rekonstrukci celého uličního prostoru s požadavkem na nové prostorové uspořádání vozovky, vjezdů a nových chodníků. Nedílnou součástí je i prostorové uspořádání stávajících křižovatek. Součástí je i návrh odvodnění komunikací novou silniční kanalizací včetně nových uličních vpustí. Dále je součástí svislé a vodorovné dopravní značení. Zároveň bude řešena výstavba nového veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů a napojení do rozvaděčů RVO. Součástí je koordinace prostorového uspořádání inženýrských sítí v případě vzniku potřeby na zajištění přeložky stávajícího nadzemního vedení společnosti ČEZ a.s. včetně stožárů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.08.2022