Veřená zakázka

Projektová dokumentace revitalizace areálu Bekon v Hrádku nad Nisou

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení projekčních prací a zpracování projektové dokumentace (pro stupeň DPS vyhotovení informačního modelu budovy metodou BIM) pro revitalizaci areálu BEKON v Hrádku nad Nisou. Tento projekt zahrnuje:
• SO 102 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
• SO 103 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
• SO 302 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
• SO 303 KANALIZACE DEŠŤOVÁ
• SO 304 VODOVOD
• SO 401 ELEKTRO – AREÁLOVÉ ROZVODY
• SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
• SO 403 SDĚLOVACÍ KABELY
• SO 701 A – MĚSTSKÝ ARCHIV, DEPOZITÁŘ
• SO 702 B – POLIKLINIKA
• SO 703 D1 – DŮM SPORTU
• SO 801 TERÉNNÍ A SADOVNICKÉ ÚPRAVY
• SO 802 PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY, OPLOCENÍ
Budovy jsou plánována jako inteligentní s důrazem na nízkou energetickou náročnost (pasivní plusové budovy), na vysoké využití čistých zdrojů energie (TČ z/v, FVE systém a FTE soustava, VZT s rekuperací a vysokou účinností ZZT) a šetrné zacházení s odpadní a dešťovou vodou a její další využití v objektu a jeho nejbližším okolí. Celková investice na realizaci je odhadována na cca 500 mil. Kč bez DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.07.2022