Veřená zakázka

PUMPTRACK - Rychnov nad Kněžnou

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na uměle vytvořeném okruhu tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost. Území se nachází ve městě Rychnov nad Kněžnou, parc.č. 910/1, katastrální území Rychnov nad Kněžnou. Navržená stavba pumptracku je umístěna v zastavěném území obce na pozemku u sportovního stadionu. Pozemek je mírně svažitý, pod svahem venkovního stadionu. V současné době není pozemek využívaný, je porostlí travou, oplocený. Na pozemku jsou podél plotu z jihozápadu vzrostlé stromy.
Pro jednotlivé boule a klopené zatáčky bude zemina postupně ukládána a hutněna po vrstvách. Jako stavební materiál je vhodné použití zásypového dobře zhutnitelného písku a šterku, nebo jen štěrku. Po celkovém vymodelování dráhy bude na horní pojízdnou vrstvu použit asfaltový povrch v tl. 6-8cm. Odvodnění dráhy je zajištěno vlastním profilem, z boulí stéká voda do úžlabí mezi boulemi, kde je nutno povrch vyspádovat do stran (spád min. 2%), z klopených zatáček voda stéká dovnitř okruhu, kde budou vybudovány vsakovací místa.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky z hlediska vymezení technicko – jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu VZ je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.02.2024