Veřená zakázka

Přístavba zimního stadionu – Rychnov nad Kněžnou

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba, kterou tvoří přístavba a částečná vestavba do stávajícího objektu zimního stadionu. Stávající stavba je v dobrém technickém stavu a nejeví známky degradace prvků ani jejich opotřebení. K objektu bude vybudována přístavba a vestavba zahrnující hygienické zázemí pro sportovce zimního stadionu, klubovnu a rozcvičovnu.
Přístavba je navržena do intravilánu města Rychnov nad Kněžnou. Pozemek je v současné době způsobem využití jiná plocha, druhem pozemku ostatní plocha. Pozemek není v současné době specificky užívaný. Slouží jako oplocená zelená plocha okolo zimního stadionu s mírným spádem k jihovýchodu bez přístupu veřejnosti.
Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodu, kde navazuje chodník vedoucí do školní budovy a přístupovou komunikaci. Přístavba je řešena k objektu zimního stadionu č.p. 1648 v obci Rychnov nad Kněžnou, parcelní číslo 940/8 k.ú. Rychnov nad Kněžnou. Přístavba bude umístěna na sousední parcelu, p.č. 938/7 k.ú. Rychnov nad Kněžnou o výměře 1086 m2.
Pozemkem vedou v místě stavby sítě technické infrastruktury (dešťová kanalizace a teplovodní kanál).

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky malého rozsahu z hlediska vymezení technicko - jakostních parametrů a podmínek plnění předmětu je specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.02.2024