Veřená zakázka

PS 0018 - Oprava kanalizace na předzahrádce u B.VII. v areálu MO Valy, Praha 6

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
Popis:

Jedná se o opravu kanalizace na předzahrádce B. VII. směrem k ulici Tychonova. Oprava je rozdělena na části viz tabulka cenové nabídky. Některé části je nutné opravit pomocí výkopu další pomocí bezvýkopové technologie. Dojde k frézování kořenů a sanaci potrubí pomocí vložek, vše je k jednotlivým částem kanalizace konkrétně popsáno v tabulce cenové nabídky. Při opravě dojde také k výměně starých a zarezlých gajgrů, které již neplní svou funkci. Po CELOU dobu realizace oprav je potřeba zajistit přečerpávání odpadních vod. V průběhu bezvýkopových oprav bude vždy zajištěna součinnost čistícího a kamerového vozu. Všechny výkopy musí být provedeny ručně bez použití těžké techniky, před samotným započetím výkopů dojde k vytrasování kabelů uložených pod zemí, toto zabezpečí zadavatel zakázky. Celková plocha po opravách kanalizace včetně míst, kde dojde k výměně gajgrů, viz fotografie níže, bude zhotovitelem uvedena do původního stavu = srovnána, zabetonována, vysypána, oseta trávou apod. Po opravách bude provedena kompletní revize kanalizace včetně pořízení záznamu a sepsání zprávy. Při prohlídce místa plnění bude možné nahlédnout do grafických protokolů kamerových zkoušek. Při samotné realizaci zakázky bude možné nahlédnout do grafických protokolů i záznamů z kamerových zkoušek kanalizace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.09.2022