Veřená zakázka

PS 0004 - Lokalita č. 4 - Oprava oplocení objektu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Cílem opravy je provedení opravy jednotlivých poškozených prvků dřevěného oplocení, jejich nátěr před montáží, dílčí opravy dalších částí dřevěného oplocení a nátěr nedemontovaných částí oplocení. Při demontáži prvků EZS a opětovné montáži prvků EZS bude zhotovitel spolupracovat s odbornou firmou, která provádí servisní činnost těchto technických prostředků a jejich poservisní opravy v lokalitě č. 4 (Trade FIDES a.s., IČO: 619 74 131, Klobouková 2172/5, Praha 4, kontaktní osoby - Šťastný Jiří, tel.+420 274 870 124, mobil +420 724 104 130 nebo Juráň Tomáš, tel.+420 274 870-124, mobil 724 203 299 ). Tyto práce bude provádět tato odborná firma, aby nedošlo při demontáži a opětovné montáži těchto prvků elektronického střežení perimetru k jejich poškození. Tato firma má příslušné certifikáty opravňující provádět práce na těchto systémech a příslušná prověření pracovat v objektech různého stupně utajení. Jedná se o 90bm kabeláže a 30 ks čidel - detektorů. Zhotovitel opravy oplocení je povinen uzavřít smluvní vztah s firmou Trade FIDES a.s. v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 2 - „Cenová nabídka“, v položce č. 6, která je nedílnou součástí smlouvy. Celkový rozsah prací VZ je specifikován v „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky“-příloha č.1

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.04.2021