Veřená zakázka

PS 0110 - Jínce Nová kasárna - Stavební opravy a malování skladu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Předmětem zakázky je celková oprava místností 1. NP budovy skladu. V celém 1. NP se vybourají stávající okna a vchodové dveře. Provede se vybourání stávajících rozvodů vody od podlahy 1. PP do 2. NP včetně zařizovacích předmětů a hydrantových skříní. Před provedením nového rozvodu vody a osazením zařizovacích předmětů se provede oprava stoupačky kanalizace v 1.NP a pročištění stávající kanalizace. V 1. a 2. NP se do zdi osadí nové hydrantové skříně. Bude provedena kontrola provozuschopnosti hydrantů dle ČSN 73 0873. Provede se ukotvení příček k želozebotonové monolitické konstrukci. Provede se oprava omítek stěn a vybílení vápnem stěna a stropů 1. NP. Pracoviště bude vybaveno mobilním WC po celou dobu provádění prací. Před předáním prací bude proveden celkový úklid pracoviště. Práce budou prováděny v rozsahu výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.04.2021