Veřená zakázka

Provozovatel restaurace v historickém hostinci U Brabců

Číslo ve věstníku:
Z2021-010461
Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stravování a potraviny
CPV kódy:
55300000-3 - Provozování restaurací a podávání jídel
Popis:

Předmětem koncese je závazek dodavatele provozovat pro zadavatele restauraci s kuchyní v objektu historického hostince ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě Městské části Praha 9. Zadavatel má celý objekt v pachtu. Historický objekt byl obcí zrekonstruován ve veřejném zájmu. Dodavatel se ve smlouvě zavázal poskytovat pro zadavatele služby v podobě provozování restaurace s kuchyní, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb zákazníkům. Dodavatel nese provozní riziko (ust. § 174 odst. ZZVZ). Dodavatel dále bude hradit zadavateli ujednané plnění za právo v prostorách hostince realizovat svou podnikatelskou činnost, tj. podnájemné. Součástí závazku dodavatele je jeho podíl na počáteční investici na vybavení a dokončovací práce. Dodavatel dále bude zajišťovat správu a údržbu objektu a bude pořádat kulturní akce. Blíže je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Datum uzavření smlouvy, Datum zrušení VZ:
    25.05.2021