Veřená zakázka

Provozovatel restaurace v historickém hostinci U Brabců

Číslo ve věstníku:
Z2021-010461
Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stravování a potraviny
CPV kódy:
55300000-3 - Provozování restaurací a podávání jídel
Popis:

Předmětem koncese je závazek dodavatele provozovat pro zadavatele restauraci s kuchyní v objektu historického hostince ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě Městské části Praha 9. Zadavatel má celý objekt v pachtu. Historický objekt byl obcí zrekonstruován ve veřejném zájmu. Dodavatel se ve smlouvě zaváže poskytovat pro zadavatele služby v podobě provozování restaurace s kuchyní, přičemž protiplnění bude spočívat v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb zákazníkům. Dodavatel ponese provozní riziko (ust. § 174 odst. ZZVZ). Dodavatel dále bude hradit zadavateli ujednané plnění za právo v prostorách hostince realizovat svou podnikatelskou činnost, tj. nájemné. Součástí závazku dodavatele bude jeho podíl na počáteční investici na vybavení a dokončovací práce. Dodavatel dále bude zajišťovat správu a údržbu objektu a bude pořádat kulturní akce. Blíže je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.04.2021