Veřená zakázka

Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Hovorčovice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem koncesního řízení je provozování vodohospodářského majetku – splaškové kanalizace a ČOV ve vlastnictví Zadavatele, a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Předmětem je koncesní smlouva na služby zadávaná v koncesním řízení, které se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Metodikou pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP a mimo režim zadávacího řízení na koncesi dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (jde o koncesi malého rozsahu ve smyslu § 178 uvedeného zákona).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.04.2021