Veřená zakázka

Provozování VH infrastruktury města Říčany

Číslo ve věstníku:
Z2021-032421
Druh zadávacího řízení:
Oznámení o zahájení koncesního řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
90410000-4 - Sbírání odpadních vod
Popis:

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Říčany (dále jen „koncesní smlouvy“ nebo „provozní smlouvy“), tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVaK“), s právem výběru vodného a stočného náležejícího koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK. Koncesionář bude za vodohospodářskou infrastrukturu Zadavatele hradit nájemné v souladu s § 2332 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Za zajištění provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu postoupí Zadavatel vítěznému účastníkovi své právo vlastníka vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na výběr vodného a stočného od odběratelů. Podrobně viz KD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.10.2021