Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Propagace eGovernmentu - Část 2 - Nákup mediálního prostoru pro kampaně v roce 2020


Kategorie

Reklama a marketing

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění části 2 je nákup mediálního prostoru pro kampaně v roce 2020 a související služby: • Vyjednání nejlepších dosažitelných cen a zajištění nákupu mediálního prostoru v televizi, na Internetu a v dalších umístěních v souladu se schváleným plánem a podle požadavků zadavatele; • Správa a průběžná optimalizace výkonových kampaní v RTB systémech typu Adform a obdobných, včetně průběžného monitoringu výkonu kampaní, nasazování konverzních a remarketingových kódů, tvorba lookalike audiencí a využití dalších moderních metod měření a cílení kampaní; • Zajištění nákupu mediálního prostoru ad hoc, který bude vyplývat z okamžitých potřeb zadavatele a který nelze v čase vypsání tohoto zadávacího řízení předvídat a detailně specifikovat a bude poptáván na základě vyhrazené změny závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ; • Spolupráce a koordinace s agenturou pro kreativní práce a agenturou pro plánování médii a případně dalšími subjekty s cílem hladké a bezproblémové realizace kampaní, zejména při přípravě technických specifikací jednotlivých objednaných reklamních formátů a při předávání hotových podkladů příslušným médiím; • Průběžná a závěrečná kontrola průběhu kampaní a vyřizování případných vad a reklamací. V případě vadného uveřejnění reklamy nebo v případě, že reklama nebude Stránka 4 z 20 v objednaném termínu uveřejněna vůbec, navrhne dodavatel ve spolupráci se zadavatelem a příslušným médiem nejlepší možný způsob odstranění vady (náhradní uveřejnění, sleva nebo jiná kompenzace apod.), který bude nejvýhodnější pro zadavatele a v souladu s nejlepší praxí na trhu a po odsouhlasení ze strany zadavatele toto řešení realizuje; • Vypracování hodnotících reportů (měsíčně, případně po skončení dílčí části kampaně), obsahující shrnutí výsledků kampaně a případná doporučení pro další období; • Zajištění kompletní fakturace kampaní včetně podrobného dokladování podle možností daných mediatypů (výpisy spotů, dokladové výtisky, fotografie ploch apod.); • Závěrečná prezentace před koncem smluvního období - zhodnocení celkového průběhu kampaní, doporučení pro další kampaně zadavatele a předání veškerých materiálů potřebných pro případné navazující kampaně v dalších obdobích.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 06.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.