Veřená zakázka

Pronájem a servis mobilních umýváren v roce 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
90920000-2 - Zařízení související s hygienickými službami
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služby krátkodobý pronájem a servis 1 - 10 kusů mobilních umýváren v roce 2022 dále specifikované v zadání této VZMR. Služba bude poskytovatelem realizována postupně po dílčích plnění v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Rámcové dohody na poskytování služeb, který tvoří přílohu této výzvy. Každá nabídka účastníka tohoto zadávacího řízení musí obsahovat vyplněný návrh Rámcové dohody. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.01.2022