Veřená zakázka

Servis mobilních toalet v roce 2022 - Rámcová dohoda

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
90920000-2 - Zařízení související s hygienickými službami
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je provádění služby zajištění kompletního servisu 66 kusů vlastních mobilních toalet typu TOI POLYJOHN v roce 2022 dále specifikované v zadání této VZMR. Služba bude poskytovatelem realizována postupně po dílčích plnění v souladu s podmínkami stanovenými ve smluvním vzoru Rámcové dohody na poskytování služeb, který tvoří přílohu této výzvy. Podrobný popis rozsahu požadované služby je uveden v příloze cenové nabídky zakázky, v souboru .xls. Každá nabídka účastníka této VZMR musí obsahovat vyplněný návrh Rámcové dohody a vyplněnou tabulku "cenová nabídka servis WC v roce 2022". Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.12.2021