Veřená zakázka

Projektová dokumentace výstavby budovy pro redislokaci chemické laboratoře

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Zpracování projektové dokumentace (PD) pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) budovy pro redislokaci chemické laboratoře. Podkladem pro zpracování PD bude investiční záměr zpracovaný společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. v 4/2021, který je přílohou č. 2 rodného listu veřejné zakázky. PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. PD zohlední dále také požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Projektová dokumentace DÚR bude vyhotovena a předána objednateli 6 x v listinné podobě a 4 x v elektronické podobě na nosiči DVD. Součástí předmětu veřejné zakázky bude také inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí, zejména zajištění a zapracování do PD veškerých dokladů nutných k vydání územního rozhodnutí pro stavbu, jakož i vlastní zabezpečení vydání tohoto územního rozhodnutí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.12.2021