Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení „Nadstavba objektu na dětském dopravním hřišti


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je projektová dokumentace ve stupni pro společné povolení. Předmětem PD je vybudování nadstavby na stávajícím objektu v areálu dětského dopravního hřiště v Prostějově. Předpokládáme, že v 1. patře vznikne 5 pokojů pro ubytování, sociální zázemí a skladovací prostory. Součástí bude i rekonstrukce stávajícího přízemí, včetně kompletního zateplení budovy. Součástí nadstavby bude i systém pro zachytávání dešťové vody (vsakování + akumulace) a její následné použití pro závlahu a pro splachování WC. Součástí PD bude i rozvod této vody do WC a stavební úpravy z toho vyplývající. PD bude obsahovat i návrh a zhodnocení využití fotovoltaiky. PD bude řešit i úpravu stávající zeleně, včetně nové výsadby. Součástí zakázky je provedení průzkumů nezbytných pro realizaci PD (zaměření stávajícího stavu, statické posouzení, hydrogeologický posudek), kontrolního položkového rozpočtu, výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění veškerých kladných rozhodnutí dotčených orgánů, závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy, vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků a zajištění technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí autorského dozoru a technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby. To vše v souladu s návrhem Smlouvy o dílo, zadávacími technickými podmínkami pro vypracování této projektové dokumentace a vyjádřeními DOSS nebo dle požadavku SÚ MMPv.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.