Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, PRŮTAH - STUDIE, IČ


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je zpracování dokumentace ve stupni Studie, včetně souvisejících průzkumů a studií.
Stavba řeší rekonstrukci silnice II/152 v intravilánu obce Moravské Bránice včetně prostoru křižovatky se silnicí III/15257 a místní komunikací 24C dle pasportu místních komunikací a dopravního značení obce Moravské Bránice. Začátek úseku je v km 111,721 a konec v km 112,468 provozního staničení silnice II/152.
Důvodem rekonstrukce je havarijní stav povrchu silnice včetně bezpečnostních zařízení. Vyskytují se zde převážně příčné trhliny, dále podélné trhliny, vysprávky a olamování krajů vozovky. V křížení trhlin se vyskytují výtluky. Součástí studie bude také řešení kompletního odvodnění, chodníků, parkovacích stání, souvisejících přeložek inženýrských sítí a návrh etapizace výstavby.
Součástí zakázky je i provedení DGN vozovky a zkoušky PAU obalovaných vrstev.
Vozovka bude navržena v kategorii MO2 8,0/7,0/30.
Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.