Veřená zakázka

Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci - Odkanalizování obce Malenovice systémem MDČOV

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je služba pod názvem "Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci – Odkanalizování obce Malenovice systémem MDČOV.“
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro přípravu stavby na decentrální odkanalizování obce Malenovice prostřednictvím malých domovních ČOV pro každou nemovitost, jejíž majitelé projevili zájem. Celkem bude realizováno 115 ks MDČOV. Každá ČOV bude osazena monitorovacím zařízením, z něhož budou data přenášena do centrálního pracoviště. Obec bude vlastníkem i provozovatelem domovních čistíren odpadních vod, což zajistí odbornou servisní podporu s monitoringem funkčnosti jednotlivých ČOV. Malé domovní čističky odpadních vod budou zaústěny po akumulaci v akumulační nádrži do vodoteče a ve výjimečných případech do vsakovacího objektu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.01.2023