Veřená zakázka

Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, řešící stavební úpravy objektu č. p. 1938 (budova bývalé hygieny v ul. Petra Chelčického 1938, Sokolov), umístěného na p. p. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Projektová dokumentace bude řešit úpravy objektu pro zdravotnické účely, tedy ordinace lékařů se specifickými nároky na technické vybavení (např. zubní ordinace) a vybudování druhého výtahu v budově. Předmětem stavebních úprav bude také demolice stávajícího vstupního schodiště, nezbytné úpravy navazujících chodníků a zpevněných ploch a kácení stromů v těsné blízkosti objektu. Hlavní vstup bude nově vybudován v 1. NP objektu. V rámci projektové dokumentace bude posouzena únosnost střešní konstrukce pro budoucí umístění fotovoltaických panelů a navrženy trasy kabeláže vč. umístění akumulátorů.

Projektová dokumentace bude zpracována předána v rozsahu:
a) Projektová dokumentace pro územní řízení, resp. pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby.
b) Položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného tak i slepého.
c) Autorský dozor projektanta.

Součástí díla je rovněž kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, resp. povolení stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části, včetně vyřízení všech rozhodnutí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.01.2023