Veřená zakázka

Projekt MŽE NTM – ZŘ 15 – Restaurování a model kabiny lokomotivy S 489.0 „laminátka

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50220000-3 - Opravy, údržba a související služby pro železnice a jiná zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací a navazujících prací spočívajících ve výrobě a zprovoznění edukativního modelu torza kabiny lokomotivy S 489.0 / 230.050-7 tzv. „laminátka““, rok výroby 1966 (dále také jen „Kabina“) s cílem obnovení Kabiny pro trvalé výstavní využití v expozici připravovaného Muzea železnice a elektrotechniky do stavu specifikovaného v restaurátorském záměru. Zrestaurovaná a do podoby modelu přetvořená Kabina bude usazena na nově vyrobené podpůrné konstrukci a její provedení umožní edukativní prezentaci práce strojvedoucího na stanovišti lokomotivy laické veřejnosti v muzejní expozici. Výsledné provedení modelu Kabiny umožní návštěvníkům muzea seznámení se s principy ovládání a řízení lokomotivy podbarvené zejména akustickými efekty, omezenými svojí intenzitou a směrováním pouze komorně do interiéru Kabiny, a dále interaktivním (audiovizuálním) zobrazením jízdy vlakem z pohledu strojvedoucího, když ovládání zobrazované jízdy vlaku bude alespoň částečně zajištěno reálnými dochovanými ovládacími prvky v Kabině. Z hlediska náplně prací se tak kromě prací restaurátorských bude jednat rovněž o práce kovářské, elektroinstalační apod., součástí plnění bude rovněž zajištění, dodávka a zprovoznění HW a SW prostředků pro výše uvedený interaktivní efekt, včetně zajištění (udělení) potřebných licencí umožňujících zadavateli prezentovat a využívat výsledné plnění k zamýšleným účelům pro širokou veřejnost, a to bez časového omezení. Výsledný produkt, tj. zrestaurovaná a do podoby modelu přetvořená Kabina, by měla být v okamžiku dokončení a předání Zadavateli kompletně funkční a připravená k plnění požadovaných funkcí „kdekoliv bude připojena k přívodu elektrické energie“. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v „Restaurátorském záměru – torzo kabiny lokomotivy jako maketa – inv. č. 76495 Torzo kabiny lokomotivy S 489.0“, zpracovaného odborným týmem Národního technického muzea v srpnu 2022 (dále jen „Restaurátorský záměr“), který tvoří přílohu č. 1 Vzorové smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.12.2023