Veřená zakázka

Projekt MŽE NTM – ZŘ 02 – Restaurování dvou železničních nákladních vozů z 19. století

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50220000-3 - Opravy, údržba a související služby pro železnice a jiná zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkajících se dvou historických nákladních vozů z19. století s cílem uvést tyto vozy do plně vystavovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Výsledná prezentace by měla každý vůz znázornit v historické podobě ve vazbě na materiálovou podstatu a znázornění dlouhého pracovního užívání. Renovace musí zároveň umožnit didaktické znázornění původního účelu, tzn. umístění nákladu. Cílem renovace není potlačit stáří a celkovou vyžilost každého z vozů, ale tuto naopak vyzdvihnout. Snahou renovace proto musí být zachování co největšího množství původní materie i na úkor celkových estetických i funkčních kvalit díla. Konkrétně se jedná o tyto vozy: - Krytý nákladní vůz Z 11874„zetka“, rok výroby 1872 – předmětem zakázky ve vztahu k tomuto vozu je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství dle čl. 2.1.1. této zadávací dokumentace dle podrobné technické specifikace uvedené v Restaurátorském záměru „inv. č. 68505 Krytý nákladní vůz Z 11874“, zpracovaném odborným týmem NTM v srpnu 2022, který tvoří přílohu č. 1a Vzorové smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. - Nízkostěnný nákladní vůz N 3-20732„lorka“, rok výroby 1875 – předmětem zakázky ve vztahu k tomuto vozu je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství dle čl. 2.1.1. této zadávací dokumentace dle podrobné technické specifikace uvedené v Restaurátorském záměru „inv. č. 76554 Nízkostěnný nákladní vůz N 3-20732“,zpracovaném odborným týmem NTM v srpnu 2022, který tvoří přílohu č. 1b Vzorové smlouvy o dílo, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.12.2023