Veřená zakázka

Přenosný optický analyzátor částic

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38300000-8 - Měřicí přístroje
Popis:

Předmětem Zakázky je koupě přístroje pro kontinuální monitoring kvality vnějšího ovzduší, který bude schopen měřit hmotnostní koncentrace suspendovaných (aerosolových) částic minimálně těchto frakcí: PM1, PM2,5, PM10 a TSP (total suspended particles, tj. celkových suspendovaných částic) a početní koncentraci těchto aerosolových částic. Není vyloučeno, aby byly měřeny rovněž další frakce částic. Frakce PM2,5 a PM10 odpovídají frakcím částic takto nazvaným a definovaným právní úpravou (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) a příslušnými technickými normami, tj. českou technickou normou ČSN EN 12341 "Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.04.2021