Veřená zakázka

Přemístění, demontáž, oprava a montáž plovoucí garáže Státní plavební správy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50246300-4 - Opravy a údržba plovoucích konstrukcí
Popis:

Popis předmětu zakázky je rovněž uveden v návrhu smlouvy. 1. Oprava plovoucí garáže spočívá v: - opravě netěsností plováků technikou podle správné loďařské praxe, - provedení kompletního nátěru konstrukce nástavby plovoucí garáže, - aplikaci antikorozní ochrany plováků ekologickými barvami, - opravě deformovaných nosníků a - opravě deformovaného opláštění hliníkových plechů, střechy a vrat plovoucí garáže. 2. Přemístění plovoucí garáže spočívá v jejím zajištění a realizaci přemístění po vodní cestě, ještě před její opravou, z lokality Zbonín do lokality na levém břehu, ř. km 144,65 na hrázi VD Orlík, dále přeprava demontované plovoucí garáže po pozemní komunikaci z hráze VD Orlík do lokality pravého břehu ř. km 133,045 pod VD Kamýk a po provedené opravě na pozemku č. 1313/2 v k.ú. Kamýk n. Vlt. její další přemístění po vodní cestě do lokality hráz vodního díla Slapy k trvalému umístění levý břeh ř. km 91,7. 3. Vybudování ukotvení spočívá v bezpečném a stabilním ukotvení plovoucí garáže v místě trvalého stání na vodním díle Slapy dle požadavků Povodí Vltavy – státní podnik. 4. Předmětem této zakázky je rovněž demontáž a odvoz stávající plovoucí garáže bez evidenčního označení umístěné v současné době na budoucím stání garáže na hrázi vodního díla Slapy. 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady také demontáž, veškerou manipulaci s jednotlivými komponenty plovoucí garáže a její montáž po provedené opravě. Součástí je i ochrana a uskladnění dílů proti odcizení. Další specifikace zakázky je uvedena v návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.06.2021